Kiracı ilk bir yıllık kira dönemi hariç olmak kaydıyla,