Kiracı, en geç bir hafta içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına verecektir.